A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Insign Awards 2014


REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
"InSign Awards 2014"

15 Decembrie 2014 – 31 Martie 2015

Sectiunea 1. Organizatorul

(1) Organizatorul concursului „InSign Awards” (denumit în cele ce urmează „Concursul”) este SC BESSONA COMPANY SRL, str.Sanzienilor nr.15, Bacau, si punct de lucru in Bucuresti, B-dul Unirii 61 bis, detinator al marcii Galeriile Noblesse si Insign, înmatriculată la Registrul Comertului cu nr. J04/70/2002 CIF RO 14430091 (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentată de Dna. Loredana Preda.
(2) Concursul se desfasoara prin intermediul site-ului www.galeriilenoblesse.ro
(3) Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), prin intocmirea unui act aditional. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.
(4) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Concursului pe site-ul www.galeriilenoblesse.ro.


Sectiunea 2. ARIA DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI

(1) Concursul este organizat si se desfăsoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.


Sectiunea 3. PERIOADA DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI

(1) Concursul va începe la 15 Decembrie 2014 si se va încheia pe 31 Martie 2015.
(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/ sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1.


Sectiunea 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La acest concurs pot participa persoane fizice de orice nationalitate, care au împlinit 18 ani până la data participarii in concurs, care sunt arhitecti, designeri de interior sau studenti la facultatea de arhitectura si care respecta in totalitate conditiile de participare in conformitate cu regulamentului oficial.
(2) Nu pot participa la acest concurs angajatii Organizatorului, precum si membrii familiilor acestora. (3) Prin înscrierea la Concurs, participantii confirmă cunoasterea prevederilor Regulamentului si îsi exprimă acordul în privinta acestora, participarea la acest Concurs implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.


Sectiunea 5. Formularul de Inscriere cuprinde:

(1) Sectiunea Insign Awards Senior vizeaza proiectele realizate in perioada 2014-2015 in categoriile : 1. Casa si 2. Horeca - Spatii publice
(2) Sectiunea Insign Awards Young Talents vizeaza proiecte vizuale in format 3D realizate in perioada 2014-2015 in categoriile Casa, Horeca si Spatii publice
(3) In subcategoria “Individual” sau “Echipa” (Team Talents) proiectele inscrise trebuie realizate in perioada 2014-2015
(4) Nume participanti: la subcategoria Individual, se trece numele arhitectului/designer, iar la subcategoria Echipa se trece numele studioului de design sau se enumera participantii.
(5) Date contact: adresa, numar de telefon, email, web-site(daca exista)
(6) Titlu proiect: proiectul trebuie sa poarte un titlu reprezentativ
(7) Descriere proiect: se descriere proiectul prezentand conceptul, Brief-ul clientului, stilul si alte elemente definitorii in maximum 200 de caractere
(8) Atasare poze: se ataseaza minimum 4 poze in format JPG sau TIF, la calitate minimum 300DPI
Toate aceste informatii sunt obligatorii pentru acceptarea ca participant la concurs


Sectiunea 6. PROCEDURA DE PARTICIPARE SI DERULARE A CONCURSULUI

(1) Pentru a participa in concurs, participantii trebuie sa intre pe http://www.galeriilenoblesse.ro/zonaarhitecti si sa completeze Formularul de Inscriere sau se pot trimite direct la adresa pr@galeriilenoblesse.ro
(2) Participantii pot inscrie mai multe lucrari.
(3) In cadrul Insign Awards Senior se pot inscrie absolventii de studii superioare cu lucrari realizate si finalizate de catre respectivul participant individual sau echipa in perioada 2013-2014.
(4) In cadrul Insign Awards Young Talents se pot inscrie studentii sau tinerii absolventi cu proiecte realizate sau randari 3D.
(5) Galeriile Noblesse isi rezerva dreptul de a folosi pozele si proiectele trimise de participanti in presa on-line si presa scrisa, specificand de fiecare data numele proiectului si al titularului.


Sectiunea 7. PREMIILE ACORDATE

(1) In cadrul concursului se vor oferi urmatoarele premii:

Marele Premiu se acorda la sectiunea Insign Awards Senior, fie din categoria Casa fie din categoria Horeca - Spatii Publice si este in valoare de 2000 de euro.
Premiul I la sectiunea Insign Awards Young Talents se acorda pentru fiecare categorie Casa si Horeca - Spatii Publice in suma de 200 euro.
Locurile II si III, la toate categoriile Senior si Young Talents, vor primi premii surpriza in produse si abonamente la reviste de specialitate.

In cazul castigarii premiului de catre o echipa , premiul va fi acordat liderului de proiect .

Lucrarile castigatoare vor fi mediatizate. Castigatorii sunt de acord cu promovarea lucrarilor lor in diferite medii, cu obligativitatea mentionarii de fiecare data a numelui proiectului si titularului acestuia.


Sectiunea 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

(1) Premiile in cadrul acestui concurs vor fi acordate in urma deliberarii unui juriu profesionist care va analiza inscrierile in concurs si le va nota corespunzator.
(2) Criteriile care vor conta in cadrul notarii sunt: creativitatea, originalitatea proiectului, materialele folosite si unitatea compozitiei.
(3) Castigatorii vor fi anuntati si premiati in cadrul festivitatii de premiere în luna martie 2014, la o data ce va fi anuntata cu cel putin doua saptamani inainte de organizarea acesteia.


Sectiunea 9. Taxe si impozite

(1) Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.
(2) Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfăsurare a Concursului: cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea completării formularului de înscriere de pe site-ul www.galeriilenoblesse.ro si a consultării Regulamentului Concursului, precum si cheltuielile aferente corespondentei pe e-mail/fax în vederea validării si primirii premiului.


Sectiunea 10. Incetarea inainte de termen a Concursului

(1) Concursul poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Promotia.
(2) Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea.


Sectiunea 11. RESPONSABILITATE

(1) Prin inscrierea la acest concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
(2) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
(3) Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet.
(4) Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii oricăror revendicări ce apar ulterior acordării efective a premiului.
(5) Organizatorul este îndreptătit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentativa care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.
(6) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru lucrarile inscrise in concurs si pentru dreptul de folosire a acestora. Participantii declara pe propria raspundere ca lucrarile inscrise sunt proprietatea lor intelectuala. Organizatorul nu va fi si nu poate fi raspunzator pentru orice disputa referitoare la dreptul de autor a vreunei lucrari inscrise in concurs.


Sectiunea 12. LITIGII

(1) În cazul unor litigii apărute între Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române.


Sectiunea 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

(1) Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.
(2) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea prealabilă a acestor modificări.

Regulamentul oficial al Concursului va fi disponibil pe site-ul www.galeriilenoblesse.ro/zonaarhitecti precum si la cerere, în mod gratuit printr-o solicitare scrisă, trimisa la adresa organizatorului.